Geschiedenis

‘tHuis Lioba komt voort uit een samenwerking tussen Hospice Alkmaar en het Sint Liobaklooster. In 2014 kwam de priorin van het Liobaklooster, zuster Emmanuele, bij het hospice met het idee om in een vrijgekomen zusterverblijf van het klooster een plek voor een hospice of aan hospice gerelateerde zorg te creëren. Het klooster wilde niet zelf de exploitatie ter hand nemen, maar vroeg aan Hospice Alkmaar om dit idee te exploreren en zo mogelijk verder te ontwikkelen. Er was meteen een wederzijdse klik, zowel persoonlijk als in de visie op zorg voor mensen in deze kwetsbare levensfase. De eerste stap bestond uit het opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, door strategisch marketeer Inge Hesselink. Aangezien de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek positief was, zijn we vanaf januari 2016 gestart met het verder ontwikkelen van ‘tHuis Lioba.