Feestelijke opening

Op 29 maart is ‘tHuis Lioba op feestelijke wijze geopend. Dhr Mesu, wethouder Volksgezondheid en Welzijn van de gemeente Bergen, verrichtte de bijzondere opening ceremonie.
Zuster Emmanuele, stak namens het Liobaklooster een kaars aan en overhandigde deze aan dhr Mesu. Samen met locatie manager Marjolein Verkoijen werd de kaars in een lantaarn naar ‘tHuis Lioba gebracht.
Vanuit de wens dat het licht van de spirituele wereld, verenigd met het licht van de samenleving,  rust, steun en bezinning mag bieden aan de gasten die hier verblijven en hun naasten.

Het was een fantastische opening met meer dan honderd mensen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, zoals thuiszorg, huisartsen, mantelzorgorganisaties en het ziekenhuis. Iedereen was even enthousiast over het idee en de uitvoering. Er is veel lof voor de prachtig verbouwde kamers en de smaakvolle inrichting. ‘Als je hier eenmaal bent wil je er niet meer weg’, werd er met een knipoog gezegd. Wethouder Jan Mesu feliciteerde het Liobaklooster en Hospice Alkmaar met de bijzondere samenwerking die tot dit prachtige resultaat heeft geleid. Hij hield een warm pleidooi voor ‘tHuis Lioba en benadrukte het belang om juist deze mantelzorgers, die belast zijn met de zorg voor ongeneeslijk zieke naasten, ondersteuning te bieden.
Ook liet hij  niet na om de inzet van de vrijwilligers te roemen en sprak hij zijn waardering uit voor de vele sponsoren.