Tarieven en vergoedingen

Een palliatief verblijf in ‘tHuis Lioba kost € 142 per dag voor een eenpersoonskamer, een tweepersoonskamer bedraagt € 202. Dit is inclusief de begeleiding en zorg door vrijwilligers en drie maaltijden.

U kunt de kosten uiteraard zelf dragen, maar er zijn ook verschillende mogelijkheden voor vergoeding van de kosten.

Als verpleegkundige zorg nodig is, kunt u gebruik maken van de thuiszorg. Wij hebben goede afspraken met Evean, met wie we de zorg snel kunnen regelen, maar u bent natuurlijk vrij in uw keuze.

Vergoedingen 

De financiële zaken van ‘tHuis Lioba worden behartigd door Hospice Alkmaar. Contracten met zorgverzekeraars en gemeenten lopen dan ook via Hospice Alkmaar.

WMO

Inwoners van de gemeenten Bergen, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk kunnen een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het WMO loket. ‘tHuis Lioba heeft met deze gemeenten een contract afgesloten. Een WMO consulent gaat met u in gesprek over de mogelijkheden T: 14072.

U kunt voor deze aanvraag ook ondersteuning vragen van een mantelzorgmakelaar van het Mantelzorgcentrum, T 072 562 76 18. Naast de vergoeding door de WMO brengt ‘tHuis Lioba een eigen bijdrage van €10 per dag in rekening.

Ziektekostenverzekering
Via de huisarts kan een indicatie worden afgegeven voor een ‘ eerstelijnsverblijf met medische noodzaak‘ ofwel ELV (opname voor maximaal 6 weken). De kosten worden in principe vergoed door de zorgverzekeraar. ‘tHuis Lioba brengt daarnaast een eigen bijdrage van € 40 in rekening.
Verschillende zorgverzekeringen vergoeden respijtzorg  via de aanvullende pakketten. We adviseren u om hierover contact met uw zorgverzekering op te nemen. Let op, u moet dan aangeven dat het om een nevenvestiging van Hospice Alkmaar gaat.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Verblijf in ‘tHuis Lioba kan ook vergoed worden vanuit een  WLZ indicatie. Het Rijk brengt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening via het CAK. Zie Centraal Administratie Kantoor voor de berekening. Daarnaast betaalt u een bijdrage van € 40 per dag aan ‘tHuis Lioba.

PGB
U kunt de kosten van een verblijf in ‘tHuis Lioba ook betalen uit uw PGB.

We hebben alle mogelijkheden voor vergoeding op een rijtje gezet, zie hiervoor het overzicht Indicatie en verblijf