Geschiedenis

‘tHuis Lioba komt voort uit een samenwerking tussen Hospice Alkmaar en het Sint Liobaklooster. In 2014 kwam de priorin van het Liobaklooster, zuster Emmanuele, bij het hospice met het idee om in een vrijgekomen zusterverblijf van het klooster een plek voor palliatieve zorg te creëren. Het klooster wilde niet zelf de exploitatie ter hand nemen, maar vroeg aan Hospice Alkmaar om dit idee te exploreren en zo mogelijk verder te ontwikkelen. Er was meteen een wederzijdse klik, zowel persoonlijk als in de visie op zorg voor mensen in deze kwetsbare laatste levensfase. De eerste stap bestond uit het opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, door strategisch marketeer Inge Hesselink. Aangezien de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek positief was, zijn we vanaf januari 2016 gestart met het verder ontwikkelen van ’tHuis Lioba, om palliatieve (respijt) zorg gestalte te geven.
Inmiddels is op 3 april 2017 de eerste gast in het kader van palliatieve (respijt) zorg in ’tHuis Lioba ontvangen en zijn er velen gevolgd. Unaniem worden we geprezen om de bijzondere, liefdevolle begeleiding en zorg door de vrijwilligers, de unieke samenwerking met de kloosterlingen, de weldadige rust en een verblijf zo dicht bij de natuur.