Visie

‘tHuis Lioba wil een thuis bieden in een stille en natuurlijke omgeving waar mensen zich veilig en gesteund voelen. Een thuis waar mensen, wanneer duidelijk is dat er geen genezing meer mogelijk is, ofwel de palliatieve fase, ruimte en mogelijkheden vinden om het eigen individuele leven gestalte te geven en te voltooien, ongeacht welke levensovertuiging, geloofstraditie of opvattingen over leven en dood.

Een (t)huis met ruimte voor eigenheid, geborgenheid, schoonheid en eenvoud waar de professionele kennis en kunde van Hospice Alkmaar samenvalt met de gastvrije bedding van de Lioba kloostergemeenschap.

Machteld Huber ( arts en onderzoeker) geeft woorden aan hoe wij kijken naar ziek en gezond. Zij herdefinieert gezondheid als: ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.
Als je vanuit dit perspectief, deze visie, zorg verleent, doe je recht aan alle aspecten van het mens-zijn.

In ‘tHuis Lioba richten we ons op zorg om te herademen: in geborgenheid, in bezinning en jezelf zijn, in aandacht en vertrouwen, in innerlijke kracht en rust. Zowel voor onze gasten als voor de naaste(n).