Visie ‘tHuis Lioba

‘tHuis Lioba wil een thuis bieden in een stille en natuurlijke omgeving waar mensen zich veilig en gesteund voelen. Een thuis waar mensen, wanneer duidelijk is dat er geen genezing meer mogelijk is, ofwel de palliatieve fase, ruimte en mogelijkheden vinden om het eigen individuele leven gestalte te geven en te voltooien, ongeacht levensovertuiging, geloofstraditie of opvattingen over leven en dood. Een thuis met ruimte voor eigenheid, geborgenheid, schoonheid en eenvoud waar professionele kennis en kunde samenvallen met de gastvrije bedding van de Lioba kloostergemeenschap.