Respijtzorg

Naast palliatieve respijtzorg, wordt er ook respijtzorg geboden aan zorgvragers met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.

Tevens biedt ’tHuis Lioba een plek om te kunnen herstellen na een ingreep of operatie.

Maar ook mantelzorgers kunnen hier verblijven om nieuwe energie op te doen om daarna de verzorging van een naaste weer aan te kunnen.