Respijtzorg

Naast palliatieve respijtzorg, wordt er ook respijtzorg geboden aan zorgvragers met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.

Ook biedt ẗhuis Lioba een plek om te kunnen herstellen na een ingreep of operatie