Zorginzet

In ‘tHuis Lioba wordt zorg op maat geboden. De medische zorg wordt geleverd door de eigen huisarts of, als dit niet haalbaar is, tijdelijk overgenomen door een van de nabije huisartsenpraktijken in Egmond aan Zee of Egmond aan de Hoef. De dagelijkse zorg, in de vorm van psychosociale begeleiding en lichte huishoudelijke- en zorgwerkzaamheden, is in handen bij de goed opgeleide vrijwilligers. Verpleegkundige zorg wordt door onze zorg coördinatoren samen met medewerkers van de thuiszorg geleverd. We hebben een samenwerkingsverband met Evean thuiszorgteam Egmond aan Zee, zodat we snel en adequaat op veranderingen in de zorgbehoefte kunnen inspringen.