Mantelzorg

Als mantelzorger van een ongeneeslijk ziek familielid of vriend is het belangrijk om in balans te blijven. Het is soms moeilijk om de zorg (tijdelijk) los te laten, omdat u er zeker van wilt zijn dat degene die u verzorgt alle aandacht en zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft. Om te voorkomen dat overbelasting en onrust ontstaan, is het goed tijdig bij ons aan te kloppen. Wij staan met een team van gemotiveerde en vriendelijke professionals en vrijwilligers klaar. Het is juist goed en geen schande om voor elkaar rust, menswaardigheid en ontspanning te bewaken.