Verwijzers

Een verwijzer kan een huisarts of een praktijkondersteuner. Maar ook een leidinggevende of personeelsfunctionaris die merkt dat een werknemer met zorgtaken thuis steeds vaker vrije dagen opneemt. Ook als medisch specialist, transfer- of (wijk)verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, mantelzorgmakelaar of fysiotherapeut, is het belangrijk om (naderende) overbelasting te signaleren en bespreekbaar te maken. Een tijdelijk verblijf kan onder andere bekostigd worden vanuit een ELV indicatie.

Voor aanvullende informatie of verwijzing, bel met Marleen Brocx, Carola Stoutjesdijk of Marjolein Verkoijen T. 06 12408072.