Verwijzers

Een verwijzer kan een huisarts of praktijkondersteuner zijn. Maar ook een leidinggevende of personeelsfunctionaris die merkt dat een werknemer met zorgtaken thuis steeds vaker vrije dagen opneemt. Ook als arts, (transfer- of wijk)verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, mantelzorgmakelaar of fysiotherapeut, is het belangrijk om (naderende) overbelasting te signaleren en bespreekbaar te maken. Voor aanvullende informatie of verwijzing, bel met Marjolein Verkoijen of Monique Krom: T. 06 12408072.