Sponsors-Donateurs

Wij willen dat de gasten die in ‘tHuis Lioba verblijven een zo aangenaam mogelijke tijd bieden. We kiezen voor kleinschaligheid, huiselijkheid, nabijheid en vertrouwdheid. Daar zijn hogere kosten mee gemoeid dan een grootschalige setting.
We besteden aandacht aan de kleine dingen: bloemen op tafel en in de buitenbakken, kunst aan de wanden, vers bereide soep en warme maaltijden. Kortom, alles dat bijdraagt aan het thuis voelen van gasten, hun familie en vrienden.
En ook van grote waarde: de verschillende vormen van aanvullende zorg zoals kunstzinnige therapie, therapeutic touch, massage, levensverhalen opschrijven, bezoekhond en activiteitenbegeleiding, alles uitgevoerd door gecertificeerde vrijwilligers.

Voor het gebouw: de inrichting, de materialen en het onderhoud, voor de vrijwilligers: coördinatie, deskundigheidsbevordering en waardering hebben we uw donatie of sponsoring nodig.

’tHuis Lioba is een nevenactiviteit van Hospice Alkmaar en zodoende een erkend goed doel, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

ANBI 

Fiscaal gunstig schenken