Carola Stoutjesdijk

In december 2019 heb ik de overstap gemaakt vanuit een grote ziekenhuis organisatie naar de kleinschalige zorginstelling ‘tHuis Lioba. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en veel ervaring als leidinggevende in de zorg.

Op zoek naar wat zorg voor mij betekent, kwam ik in ‘tHuis Lioba terecht, hier tref ik de zorg zoals ik denk dat ik deze kan geven, vanuit het hart, met liefde en aandacht.

Ik wandel graag een stukje mee met de zorgvrager en diens naasten, in de palliatieve fase. De zorg en de gesprekken over zingeving ga ik graag aan. Ik ga hierbij uit van een totaal mensbeeld waarin aspecten van zowel lichamelijke, psychisch als sociale en spirituele aard een rol spelen.

Het voelt goed om de zorg rondom de ( palliatieve) zorgvrager te coördineren. Ik organiseer graag en ben creatief in het bedenken van oplossingen. Ook werk ik graag aan de kwaliteit van zorg; zorg op maat is hierin voor mij een uitgangspunt. Ieder individu is anders en ik sluit graag aan bij de zorg zoals een zorgvrager het wenst, maar wel met een professionele insteek.

De rust en de schoonheid van de omgeving bij het klooster maken mij blij, ik voel me bevoorrecht dat ik samen met de vrijwilligers en de gasten hier mag verblijven en werken.