Marleen Brocx

Sinds oktober 2019 werk ik 3 dagen per week als zorgcoördinator in ‘tHuis lioba. Wanneer het gaat om palliatieve zorg ligt voor mij persoonlijk de nadruk op de zorg die voor ieder mens uniek is en waarbij de focus ligt op kwaliteit van leven. Ik denk dat het hierbij heel belangrijk is om samen vast te stellen wat de wensen, behoeften en haalbare doelen zijn, want de gast bepaalt tenslotte wat voor hem/haar kwaliteit van leven is en wat ze betekenen voor de zorg die wij kunnen geven.

Palliatieve zorg kenmerkt zich doordat er naast de lichamelijke, psychische en sociale aspecten ook aandacht wordt geschonken aan de spirituele dimensie. De omgeving van het Lioba klooster leent zich hier volgens mij bij uitstek voor.

Sinds 2007 werk ik als verpleegkundige in Hospice Alkmaar, een baan waar ik erg blij mee ben. In 2018 heb ik de opleiding tot gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zorg afgerond en kreeg de behoefte om de zorg die ik kan geven uit te breiden naar de periode die zich vóór de laatste fase van het leven afspeelt. In ‘tHuis Lioba wordt zorg geboden aan mensen die zich in de palliatieve fase bevinden en deze fase treedt ook vaak veel eerder in dan die laatste fase. Toen de functie van zorg coördinator in ‘tHuis Lioba zich aandiende ben ik daar enthousiast op afgegaan en combineer deze baan inmiddels met het werk wat ik doe als verpleegkundige in het Hospice.

Ik wil me graag inzetten voor de gasten die in ‘tHuis Lioba verblijven. Ik ervaar het werk en de samenwerking met de vrijwilligers die hier werken als zeer waardevol waar ik veel in kwijt kan en van kan leren.

BIG registratienummer: 39035936030