Werkbezoek Clémence Ross

Donderdag 4 april was Clémence Ross in haar nieuwe functie als landelijk aanjager respijtzorg op werkbezoek in ‘tHuis Lioba. We hadden een zeer prettig, belangstellend en open gesprek met elkaar en konden goed voor het voetlicht brengen hoe belangrijk het is om (palliatieve) respijtzorg laagdrempelig en dicht bij huis te organiseren. Het was fijn om met iemand te praten die weet waar ze het over heeft en die samen met ons denkt vanuit ruimte en mogelijkheden en die vertrouwen toont in de professionals. Hopelijk komt hiermee een eenduidige financiering van respijtzorg weer een stap dichterbij.